Lloyd's-voorzitter Coleridge stapt op

LONDEN (reuter) - De voorzitter van de Lloyd's-verzekeringsmarkt in Londen, David Coleridge, is geen kandidaat meer voor een derde ambtstermijn. Hij maakte zijn beslissing gisteren zelf bekend tijdens een stormachtige bijzondere algemene vergadering die door enkele duizenden leden werd bijgewoond. Coleridge schoof David Rowland, voorzitter en direkteur-generaal van de Britse verzekeringsmakelaar Sedgwick naar voren als zijn opvolger. De mededeling van Coleridge werd op beleefd applaus onthaald, maar kon niet verhinderen dat de oppositie bijzonder verbitterd en grimmig te keer ging. Vele Lloyd's-leden gingen in de voorbije maanden failliet en nemen dat de Lloyd's-bestuurders persoonlijk erg kwalijk. Zij willen dat alle bestuursleden van Lloyd's hun zakelijke belangen in de verzekeringsmarkt sinds 1983 bekendmaken. Volgens de hervormingsplannen moet dat pas vanaf 1993 gebeuren. "Wat heeft Lloyd's dan wel allemaal te verbergen als het bestuur dit onderzoek weigert', riep een gebelgd lid uit. Anderen eisten dat niet Rowland, maar een onafhankelijke voorzitter aan het hoofd komt van Lloyd's. Coleridge weerlegde dat Lloyd's voor een enorme likwiditeitskrisis staat. Onafhankelijke analisten stellen echter dat Lloyd's kan vergeleken worden met de onzinkbaar geachte Titanic net voor hij verging. Lloyd's heeft waterdichte beschotten in de zin dat het ene lid niet moet opdraaien voor de verliezen van andere leden. Tegen 1994 zal het aantal "names' evenwel gedaald zijn van 22.000 en een verzekeringsvermogen van 10 miljard pond tot 6.000 leden en een verzekeringsvermogen van nog slechts 4 miljard pond. Tussen nu en 1994 zullen de leden twee derde van hun vermogen kwijtspelen. Dat moet onvermijdelijk tot de ondergang van Lloyd's leiden, zeggen de analisten.