Locatie even belangrijk als inzet en competentie

Succesvolle franchisenemers halen het niet enkel met hun inzet. Hun competentie is minstens even belangrijk. Een goede locatie vormt het sluitstuk. Zelfs als die drie sleutelcriteria verenigd zijn, betekent dat nog geen waarborg voor succes, maar zij maken toch veel mogelijk, zegt de franchisespecialist Jan de Sutter. Franchisenemers moeten ook terdege rekening houden met de duur van het franchisecontract en het huurcontract van de vestigingsplaats. Ook de niet-concurrentieplicht, die plaatsgebonden is, verdient ruime aandacht.Kris Barrezeele