Lofts verrijzen aan de Brugse reien

Twee ateliers en een stapelplaats van de naburige Gistfabriek (Genencor International) in het Brugse Dampoort-kwartier, krijgen volgend jaar een nieuwe functie via een voor Brugge eerder onconventioneel woonproject. Wallimmo van de grafische ondernemers Herman en Kristin Walleyn mikt op de realisatie van tien lofts en tien 'beluikwoningen', naast 44 geïntegreerde garages. De recyclage van leegstaande industriële panden tot woonlofts is een nieuw fenomeen in Brugge.