Logo op wegenbord kost sponsor ten minste 800.000 fr.

BRUSSEL (tijd) - Ondanks de vele kritiek zet gemeenschapsminister Theo Kelchtermans van openbare werken zijn plannen door rond de sponsoring van het wegenonderhoud door bedrijven. Konkreet houdt de minister 100 borden ter beschikking langs Vlaamse autosnelwegen, waarop bedrijven hun logo kwijt kunnen. Daarvoor moeten ze wel minstens 800.000 frank neertellen. Verder installeert Kelchtermans een Wegentelefoon, waar alle weggebruikers met klachten terecht kunnen.