Logopedisten krijgen verhoging van ereloon in zicht

(tijd) - Logopedisten en ziekenfondsen staan dicht bij een nieuwe overeenkomst, die de inlevering op de honoraria vanaf 1 mei kan goedmaken. Daartoe worden de tarieven vanaf juli en tot het einde van het jaar verhoogd. Tenzij de minister of het Riziv daar een stokje voorsteken. De loonsverhoging betekent dat de sector zijn voor 1999 voorziene budget bijna zeker zal overschrijden.De logopedisten verliezen sinds 1 mei zo'n 9 procent op hun ereloon. De inlevering vloeit voort uit de overeenkomst die kinesisten en ziekenfondsen onlangs sloten over tarieven en erelonen. Dat akkoord zette de nomenclatuur (de lijst met door de ziekteverzekering terugbetaalbare verstrekkingen) voor de kinesitherapeuten op zijn kop, maar wel op zo'n manier dat de honoraria van de kinesisten globaal genomen gelijk blijven.