Lokale bedrijfsbelastingen duiken op als verkiezingsthema

(tijd) - De federale vice-premier Johan Vande Lanotte (sp.a) wil de verschillende lokale bedrijfsbelastingen vervangen door geharmoniseerde gemeentelijke opcentiemen op de vennootschapsbelasting. VOKA, het Vlaams netwerk van Ondernemingen, reageert half tevreden. De lokale belastingen moeten volgens de werkgevers niet worden vereenvoudigd, maar afgeschaft.