Lombard gooit roer om: minder strips, meer winst

(tijd) - Na de piekjaren in het midden van de jaren '80 kampen de Belgische uitgevers van stripverhalen met ontwenningsverschijnselen. Ze proberen vast te houden aan hoge omzetten, maar zien de winstmarges dalen. Vele stripuitgeverijen kleuren rood, bij Lombard is dat niet anders. De Kuifjesuitgever wil nu schoon schip maken en past zijn strategie aan.