Londen aanvaardt toch richtlijn over BTW

BRUSSEL (tijd) - De EG-ministers van financiën bereikten maandag rond middernacht ei zo na een akkoord over de harmonizering van de BTW en de aksijnzen. De weinige ministers die toen nog in Luxemburg waren, slaagden er echter niet in de laatste knelpunten weg te werken. Hopelijk lukt ze dit tijdens hun volgende zitting op 13 juli wel. Groot-Brittannië zorgde eindelijk voor de doorbraak waarop de overige lidstaten al sinds juni 1991 zitten te wachten, toen over de grote lijnen van een akkoord inzake de indirekte belastingen overeenstemming werd bereikt. Voor het eerst stemde Londen er immers mee in dat het vaststellen van een minimum normaal BTW-tarief van 15 procent via een richtlijn mag gebeuren. Tot nu toe had de Britse regering zich steeds tegen zo'n juridisch bindende regeling verzet. Het normale Britse BTW-tarief bedraagt thans 17,5 procent. De Twaalf konden het echter niet eens worden over de levensduur van zo'n richtlijn. Groot-Brittannië wil dat ze na 4 jaar verstrijkt, terwijl de overige lidstaten ze tot het einde van het BTW-overgangsregime willen laten duren. En de duur daarvan staat nog niet vast.