Londen: cijferregen

In het VK passeerden meer cijfers de revue. De marktimpact bleef evenwel beperkt. De tweede raming van de groei van het eerste kwartaal leverde geen nieuwe gegevens op. De cijfers werden niet bijgesteld. De Britse economie groeide tijdens de eerste drie maanden met 2,0 procent op jaarbasis. De kleinhandelsverkopen van de maand april lagen wel een stuk beneden de verwachtingen. Toch pleitte een van de onafhankelijke adviseurs van het ministerie van Financiën voor hogere rentevoeten wanneer men de inflatie binnen de doelstelling wil behouden. De Britse regering wil de stijging van de consumentenprijzen tot maximaal 2,5 procent beperken. In april noteerde de inflatie 2,4 procent.