Londen dreigt met veto tegen afschaffen EU-korting

BRUSSEL (tijd) - De meeste lidstaten van de Europese Unie bevestigden gisteren hun standpunten in het EU-debat over de volgende meerjarenbegroting 2007-2013. Vooral de Britten spelen het Europese centenspel momenteel erg hard. Gisteren dreigde Londen meermaals met een veto indien geraakt wordt aan de Britse korting op de EU-bijdrage.