Londen: na 18 jaar Labour

De Britse beleggers keken uit naar de uitslag van de stembusslag. Een overwinning van Labour werd algemeen verwacht, maar naar het einde toe vreesde men voor een zeer kleine meerderheid. De recentste opiniepeilingen wezen namelijk op een slinkende voorsprong.