Londen spant zich in om afzetmarkten van Benelux te veroveren

BRUSSEL (tijd) - 'Begin in Benelux'. Zo luidt de naam van de campagne die het Britse ministerie van Handel en Industrie (DTI) voert om de export van de Britse kleine en middelgrote ondernemingen naar de Benelux-landen te promoten. Een eerste handelsmissie deed onze contreien aan. 'De campagne is een overweldigend succes', zegt Duncan Packer van het DTI in Londen.De Britse export naar de Benelux doet het nu al prima, zegt Jeremy Hanley, onderminister van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest, en leider van de eerste handelsmissie. 'Het Verenigd Koninkrijk exporteerde vorig jaar voor 17,3 miljard pond naar de drie Benelux-landen, dat is even veel als de jaarlijkse export naar de Verenigde Staten. Het Verenigd Koninkrijk voerde alleen naar Duitsland nog meer uit. Britse bedrijven exporteerden in 1994 voor 7,2 miljard pond naar België. België is daarmee de vijfde exportmarkt van het Verenigd Koninkrijk.'