Londen wil macht Commissie inperken

LONDEN (afp/tijd) - De Britse regering heeft officieel voorstellen ingediend om het principe van subsidiariteit beter in het EU-verdrag vast te leggen. De Britse teksten zullen worden voorgelegd op de onderhandelingen voor de herziening van het Verdrag van Maastricht. In de praktijk wil Londen vooral de macht van de Europese Commissie aan banden leggen.