Londen

De Britten genoten van een lang weekeinde, op maandag bleven de kantoren namelijk gesloten. Op macro-economisch vlak zijn enkel de produktiecijfers het vermelden waard. Zowel de industriële produktie als de activiteit van de verwerkende nijverheid stegen meer dan men verwachtte. De obligatiemarkt verteerde dit nieuws echter goed. De minister van financiën vergaderde bovendien met de gouverneur van de Bank of England om de monetaire politiek door te praten. Zoals verwacht bleven de officiële rentevoeten ongewijzigd.