Londense zakenbankiers voelen crisis niet in loonzakje

(tijd) - De zware crisis op de internationale aandelen-en obligatiemarkten in de tweede jaarhelft van vorig jaar heeft de Britse zakenbankiers niet armer gemaakt. Integendeel, in alle financiële departementen in de City werd het reële basisloon opgetrokken. Op het loonbriefje van specialisten inzake fondsen- en risicobeheer werd het grootste bedrag toegevoegd. Wie flink wil verdienen, is nog altijd veel beter af in de City of London dan in de 'City of Brussels'.Zakenbankier zijn was in de tweede jaarhelft van 1998 geen lolletje. De zware verliezen op de aandelen- en obligatiemarkten waartoe de Russische financiële crisis in augustus de aanzet gaf, deed talloze veronruste klanten-beleggers naar de telefoon grijpen. 'Hoe kon het dat de schitterende winsten van de voorbije jaren opeens zo snel afgeroomd werden?', was de aan de bankiers tot vervelens toe gestelde vraag. Dat de bankiers ondertussen ook op hun eigen portefeuilles stevige (papieren) verliezen leden, kon de verontwaardiging niet temperen.