London Commodity Exchange fuseert met London International Financial Futures and Option Exchange

(tijd) - De aandeelhouders van de London Commodity Exchange (LCE) hebben de fusie met de grotere London International Financial Futures and Option Exchange (Liffe) formeel goedgekeurd. De overeenkomst is tekenend voor de fusies en samenwerkingsverbanden tussen internationale beurzen voor afgeleide produkten. De toenemende concurrentie dwingt hen er toe efficiënter te werken