Lonen bedienden weinig afhankelijk van regio, sector of omvang bedrijf

BRUSSEL (tijd) - De lonen die bedienden in Vlaanderen uitbetaald krijgen, zijn slechts voor acht procent afhankelijk van de regio. Voor vijf procent van de sector. En voor acht procent van de omvang van het bedrijf. Dit laatste wordt dan nog deels gecompenseerd via extralegale voordelen. Wel belangrijk zijn de diploma's en de anciënniteit. Dit blijkt uit een salarisenquête voor de Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid.De Adviesgroep Meeremans & Bloemen verrichte al salarisenquêtes voor de Kamers in West- en Oost-Vlaanderen. Nu wordt heel Vlaanderen onder de loep genomen. Het gaat wel enkel om (vooral hogere) bedienden.