Lonen bij overheid stijgen meer dan in de privé-sector

(tijd) - In de overheidssector stijgen de lonen reeds vele jaren sneller dan in de privé-sector. De nominale loonvoet per uur in de overheidssector nam sinds 1990 toe met 41,8 procent en in de ondernemingen slechts met 30,8 procent. Dit blijkt uit gegevens van het Federaal Planbureau. Geert Noels, topeconoom van de beursvennootschap Petercam, zegt in een driemaandelijkse publicatie over de Belgische economie dat deze uiteenlopende loonontwikkeling niet normaal is.