Loodsen aansprakelijk voor schade en fouten

De kamer keurde dinsdag een wetswijziging goed in verband met het loodsen van zeevaartuigen. Een arrest van het hof van kassatie uit 1983 bepaalt dat de loodsen (en niet de kapitein van het schip) aansprakelijk zijn bij fouten en schade. Sindsdien zijn 53 schadeclaims voor een bedrag van 3,5 miljard ingediend. De dinsdag goedgekeurde wijziging stelt dat de staat niet aansprakelijk is voor fouten van loodsen of van de inrichtingen (zoals boeien e.d.) en dit met een terugwerkende kracht van 30 jaar. Het Vlaams Blok stemde, omwille van deze uitbreiding en de terugwerkende kracht, tegen. Hugo Coveliers, de fraktievoorzitter van de VU, onthield zich om dezelfde reden.