Advertentie
Advertentie

Loodsen behouden ambtenarenstatuut

(tijd) - De Vlaamse zee- en rivierloodsen, die instaan voor de beloodsing van schepen naar de Vlaamse havens, blijven voorlopig ambtenaren. De Vlaamse regering stapt niet af van de verzelfstandiging van het loodswezen maar laste een tussenstap in. De loodsen worden niet ondergebracht in een zogenaamde facilitaire nv, iets wat op verzet stuitte van de loodsen, maar worden in een DAB, een dienst afzonderlijk beheer. De loodsen trokken vrijdag hun geplande acties in.De Vlaamse overheid besliste eind juni om het loodswezen te moderniseren en op termijn te privatiseren. Bedoeling was die verzelfstandiging te concretiseren via de oprichting van een tijdelijke publieke naamloze vennootschap, in het vakjargon een facilitaire nv. Die nv zou geleidelijk taken van de overheid overnemen en kan in de toekomst opengesteld worden voor andere aandeelhouders. De loodsenverenigingen hadden daar van bij het begin opmerkingen bij. Ze eisten het behoud van hun ambtenarenstatuut (en waren bereid daarvoor te staken) en hadden de nodige bedenkingen bij de financiële inkomsten die de overheid voor ogen had. Volgens hen worden de inkomsten te hoog, en de uitgaven te laag geschat. Het tekort wordt geraamd op 300 miljoen frank per jaar.