Looneisen vakbonden te hoog voor overheid

BADEN-BADEN (reuter) - De Duitse overheid denkt er niet aan haar personeel de door de vakbonden geëiste loonsverhoging van 5,4 procent toe te kennen. Zelfs als het tot een staking van de ambtenaren komt, zal de staat niet buigen, aldus Heidi Simonis, toponderhandelaar van de Duitse overheid. Volgens Simonis is de begroting van de meeste Länder en de centrale overheid te krap om een dergelijke loonsverhoging te kunnen toekennen. De overheid wil niet verder gaan dan een aanbod van 4,8 procent. De ambtenaren stemmen nog deze week over het al dan niet houden van akties. De vakbond van het overheidspersoneel zei ervan overtuigd te zijn dat de ambtenaren massaal voor akties zouden stemmen.