Loonindexering moeder van alle kwaad

Een gezonde concurrentiekracht veronderstelt een ruimer sociaal-economisch evenwicht. Op vijf terreinen moet zeker worden ingegrepen. Het succes van de ene maatregel hangt sterk af van de andere, stelt JOEP KONINGS.