Advertentie
Advertentie

Loonindexering moet nu nog niet geschrapt worden

LEUVEN (belga) - "De recente olieprijsstijgingen vormen nog geen dwingende reden om de loonindexering buiten spel te zetten', aldus de Leuvense ekonomen Paul De Grauwe en Wim Vanhaverbeke. Zij zijn van oordeel dat een matiging van de reële lonen de mogelijke negatieve effekten van deze prijsstijgingen gemakkelijk kan opvangen. Alleen als de olieprijs zou stijgen tot 44 dollar het vat, is een tijdelijke opschorting van de loonindexering wenselijk.