Loonkosten en spaarquote kostten 370 miljard frank

BRUSSEL (tijd) - 'België heeft in de periode 1988-1994 370 miljard frank of 4,8 procent aan BBP gemist. Dit komt neer op een reële welvaartsderving van 0,7 procent per jaar, die grotendeels is toe te schrijven aan het 'concurrentie-onvermogen' van de Belgische exportsector en het 'consumenten-wantrouwen' bij de bevolking'. Met deze rekenoefening in de hand vraagt het VEV een begrotingsingreep volledig bij de uitgaven.In de periode 1988-1994 ging 11,7 procent marktaandeel verloren. Indien dit niet was gebeurd, zou het BBP in 1994 224 miljard frank hoger hebben gelegen.