Loonnorm kan 15.000 jobs per jaar redden

(tijd) - De afgelopen acht jaar stegen de nominale (dus inflatie inbegrepen) loonkosten per werknemer in ons land gemiddeld met 4,5 procent per jaar. In onze drie belangrijkste buurlanden was dat 3,5 procent, of een procent minder per jaar. Voor onze concurrentiepositie was dat nog geen ramp. De sterkere loonstijging werd grotendeels gecompenseerd door een produktiviteitsstijging die eveneens sterker was dan bij onze buurlanden. Maar dat ging wel ten koste van de werkgelegenheid. Als onze loonkosten per werknemer tegen hetzelfde tempo waren geëvalueerd als in onze buurlanden, dan had dat toegelaten om per jaar 15.000 arbeidsplaatsen te redden. De werkloosheid zou daardoor 2,5 tot zelfs 3 procent lager kunnen liggen dan nu het geval is.