Advertentie
Advertentie

Loonoverleg blokkeert volledig

(tijd) - Het interprofessioneel overleg liep gisterenavond vast op de overuren en de loonsverhogingen. De toponderhandelaars van de sociale partners weigerden van een definitieve breuk te spreken, maar ze zagen de situatie pessimistisch in. De vakbonden en de werkgeversorganisaties raadplegen vandaag hun achterban. Vanavond beslissen ze of het zinvol is verder te onderhandelen.