Loonschalen bij Bacob Bank veel lager dan bij NMKN

(tijd) - Een van de verborgen charmes die de ASLK-Bank heeft voor de personeelsleden van de NMKN is een riantere vergoeding. Bacob Bank zit namelijk in een andere paritair comité en hanteert fors lagere loonschalen dan de NMKN. Als de ASLK-Bank de NMKN overneemt, is er voor de werknemers de geruststelling dat de lopende CAO blijft gelden. In het andere geval zullen de personeelsleden van NMKN op een of andere manier moeten inleveren. Het verklaart meteen waarom de vakbonden en agenten zo snel positief reageerden op het bod van de ASLK-Bank. Nu valt de NMKN onder het paritair comité van de openbare kredietinstellingen. De ASLK-Bank zit in hetzelfde paritair comité sinds haar privatisering, voordien had die bank een aparte CAO. Maar als Bacob Bank de NMKN overneemt, verandert de instelling van paritair comité en valt het onder de banken 'B'. De daar gehanteerde loonschalen voor bedienden zijn duidelijk minder royaal dan bij de NMKN. De verschillen lopen van 25 tot 30 procent.