Advertentie
Advertentie

Loonstijging verdeelt Nederlandse werkgevers

AMSTERDAM. - Er dreigt een tweespalt te ontstaan tussen de grootste twee Nederlandse werkgeversorganizaties over het al dan niet beëindigen van de loonmatiging. Aanleiding van het konflikt is een interview met algemeen-direkteur J. Weitenberg van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). Aan het weekblad Elsevier verklaarde Weitenberg het reeds zeven jaar voortdurende tijdperk van de loonmatiging voor gesloten. Volgens Weitenberg heeft het Nederlandse bedrijfsleven "weer vlees op de botten gekregen'. Hij stelt dat het nu verantwoord is om de verkregen ruimte te gebruiken voor "loonstijging en andere zaken die de werknemers ten goede komen'.