Loonsverhoging ook toegekend tijdens zwangerschapsverlof

BRUSSEL (tijd) - Vrouwen hebben recht op loonsverhogingen die tijdens hun zwangerschapsverlof worden toegekend. Maar er bestaat geen verplichting het volledige loon tijdens dit verlof te betalen. De uitgekeerde vergoeding mag evenwel niet zo laag zijn, dat de bescherming die het zwangerschapsverlof wil bieden, in het gedrang komt.Tot die besluiten kwam het Europees Hof van Justitie dinsdag in een arrest over de toepassing van het beginsel van de gelijke beloning van mannen en vrouwen op de vergoeding die wordt uitgekeerd tijdens het zwangerschapsverlof.