Loonsverhogingen in juni

In de loop van deze maand zullen de lonen en wedden in een aantal sektoren stijgen. Dit is het gevolg van de stijging van het indexcijfer der konsumptieprijzen in de maand mei. Vorige maand steeg de index met 0,13 punt tot 134,84 punten. Ook het viermaandelijkse gemiddelde steeg van 134,14 punten in april tot 134,43 punten in mei. De lonen van werklieden zullen onder meer stijgen in de cementfabrieken, de petroleumnijverheid en -handel en de houtnijverheid (drenken van hout voor rekening van derden). Ook in de gas- en elektriciteitsbedrijven zullen de lonen van werklieden en bedienden verhoogd worden.