Loonverschillen mannen-vrouwen blijven aanzienlijk in EU-landen

BRUSSEL (tijd) - De lonen voor mannen en vrouwen lopen nog altijd sterk uiteen. Dat blijkt uit een studie van Eurostat die de loonverschillen in Zweden, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië ontleedt. Eurostat stelde ook vast dat de minimumlonen de voorbije 17 jaar stabiel bleven in vijf van de zeven EU-lidstaten waar wettelijke minimumlonen bestaan.Volgens de studie van het Europees Bureau voor de Statistiek (Eurostat) beliepen de uurlonen van vrouwen in 1995 84 procent van die van mannen in Zweden; 73 procent in Frankrijk en Spanje en nauwelijks 64 procent in Groot-Brittannië. Die gegevens slaan op voltijdse en deeltijdse werkers, maar niet op de uitkeringen voor overuren.