Advertentie
Advertentie

Loopbaanbegeleiding voor professionele sportlui

Sport is een elementair gegeven in een maatschappelijk bestel. Ze draagt bij tot gezondheid, economie, werkgelegenheid en vooral tot maatschappelijke integratie. Succesvolle resultaten in professionele en internationale competities hebben een positief effect op recreatieve sportbeoefening en engagement in competitiesporten. Om tot succesvolle prestaties te komen, moeten sporters tijd - trainingsarbeid - investeren. Hiervoor kunnen ze rekenen op de steun van trainers, clubs, federaties en de overheid (Bloso, Atletiek Vlaanderen, Vlaanderen 2000). Deze intense trainingsarbeid wordt vaak geleverd in een periode waarin ook aandacht wordt besteed aan de schoolse opleiding en de aanzet tot een loopbaan. De keuze professioneel met sport bezig te zijn, bemoeilijkt vaak de loopbaan na de sport.Vlaanderen telt honderden professionele sporters. Bijna elke professionele sportman of -vrouw kampt met de vraag: Wat na mijn sportcarrière? Soms lijden de prestaties tijdens de actieve sportloopbaan onder de zorgen voor de toekomst. Sportlui kunnen tijdens en na hun loopbaan nergens terecht voor neutraal en objectief advies over hun carrièreverloop na de sport. Alle professionele sporters vallen in een zwart gat na hun sportcarrière. Sommigen komen terecht in een commerciële job of starten een horecazaak, anderen worden het slachtoffer van malafide adviseurs. We zijn ervan overtuigd dat door een professionele carrièrebegeleiding tijdens en voornamelijk op het einde van de sportcarrière de overgang naar een nieuwe loopbaan heel wat vlotter zal verlopen. Hiertoe is het noodzakelijk alle aanwezige competenties in kaart te brengen en aan te vullen met individuele opleidingsplannen.Het is de bedoeling individuele capaciteiten, kennis, ervaring en interesse zo optimaal mogelijk in te zetten. De juiste functie vinden, is het inpassen van een stukje in de complexe puzzel van de arbeidsmarkt. Dit niet-sportieve gedeelte van de carrièrebegeleiding start beter ruime tijd voor het einde van de sportcarrière. Zo kan men geleidelijk competenties opbouwen voor de postsportcarrière. Een goede coaching is onontbeerlijk. Diverse actoren kunnen het initiatief nemen voor een competentiecentrum voor sportlui.De overheid kan in de bestaande structuren van de VDAB een rol spelen, maar kan zich niet opwerpen als specialist. De sportfederaties kunnen zon structuur uitbouwen, maar dit zou tot versnippering en kleinschaligheid leiden. Zo komt men automatisch bij het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) als koepelorganisatie. Dat is echter sterk gericht op atleten die een olympische selectie behaalden, terwijl de beoogde doelgroep veel ruimer is. De oprichting van een organisatie, met het statuut van een VZW of NV, via privé personen of een partnerschip van verschillende organisaties lijkt het meest aangewezen.De financiering van dit competentiecentrum kan komen van de individuele sporter (hij/zij koopt de diensten in), van het team waarin hij/zij functioneert (ploegen zouden dit kunnen aanbieden als een competitief voordeel in het aantrekken van spelers), van de sportfederaties en het BOIC. Ook de sponsors van de atleten kunnen worden betrokken.Een zeer logische vorm van financiering zou een procentuele bijdrage op het loon van een sporter kunnen zijn of, zoals dat ook van toepassing is voor werknemers in de privé-sector, met een specifieke bijdrage via de RSZ. Beroepssporters genieten van een bijzonder statuut en betalen heel weinig aan sociale zekerheid. Een vaste of een procentuele verhoging is financieel haalbaar. We stellen voor het solidariteitsprincipe tussen diverse sportdisciplines te laten spelen en één sportfonds op te richten.In het kader van levenslang leren en competentiebeheer zou de organisatie die zich bezighoudt met de loopbaan van professionele sporters een samenwerkingsverband kunnen aangaan met universiteiten en/of andere onderwijsinstituten, maar ook met bedrijven die een mentorrol kunnen vervullen voor sporters. Enkele voordelen op een rij.- Maximale benutting van het menselijk potentieel met een meerwaarde voor de sportlui en voor de arbeidsmarkt.- Een deel van de stress rond de vraag Wat na mijn sportcarrière? wordt weggenomen door de garantie van begeleiding. De sportprestaties zelf kunnen hierdoor verbeteren.- De garantie op begeleiding kan een positieve invloed hebben op de keuze voor een sportcarrière. Meer topsporters zorgen bovendien voor een hogere sportparticipatie bij jongeren.- Vlaanderen scoort met een primeur inzake begeleiding van sportlui. Dit zorgt mee voor de uitstraling van Vlaanderen.- Malafide praktijken krijgen minder kans.- Ook de mindere sportgoden kunnen rekenen op advies.- Door deze Vlaamse ondersteuning van professionele sporters worden de sportbonden aangezet hun organisatiestructuur aan te passen aan de staatshervorming.- Een professionele begeleiding van topsporters op het einde van hun carrière is een noodzakelijk onderdeel van een integraal topsportbeleid.Het competentiecentrum dat zich bezighoudt met de loopbaan van professionele sporters zal zich niet inlaten met de sportieve begeleiding van sporters noch met de financiële planning van hun inkomen of contracten. Deze organisatie moet focussen op de ontwikkeling van vaardigheden tijdens en na de actieve sportloopbaan om een transfer naar een non-playing career te vergemakkelijken voor de atleet, zijn familie, maar vooral voor zijn sportfederatie en de maatschappij in haar geheel. Marcel CEULEMANSKarel DEMEYEREDe auteurs zijn respectievelijk HR-manager Exel en manager productontwikkeling bij de VDAB