Advertentie
Advertentie

Loopbaanonderbreking en halftijds brugpensioen moeten jobs scheppen

(tijd) - Werknemers kunnen voortaan vanaf 58 jaar met halftijds brugpensioen gaan. Die leeftijd wordt verlaagd tot 55 jaar als daarover een CAO wordt afgesloten. Tegelijk komt er een wettelijk recht op loopbaanonderbreking. Ondernemingen krijgen 150.000 frank per extra aangeworven werknemer mits die aanwervingen passen in een per sector of bedrijf onderhandeld tewerkstellingsakkoord. Met die beslissingen wil de regering het tewerkstellingsluik van de kaderwet over de concurrentiekracht en de werkgelegenheid uitvoeren.Het invullen van de loonnorm (zie pagina 1) was slechts een deel van de opdracht waarvoor de ministerraad gisteren geplaatst werd. Daarnaast moest die het eens raken over de KB's die de tewerkstellingsmaatregelen concretiseren uit het nooit ondertekende Toekomstcontract en de daarop gebaseerde kaderwet. De afgelopen weken heeft de regering nog getracht om werkgevers en vakbonden te verleiden tot het afsluiten van deelakkoorden, maar ook die poging is mislukt. Toch bleek gisteren dat de regering de hoop op akkoorden over een aantal onderdelen nog niet helemaal opgegeven heeft. De ministers Smet en Di Rupo benadrukten verder dat de regering bij het uitschrijven van de teksten wel degelijk rekening heeft gehouden met de opmerkingen van de sociale partners.