Loopbaanonderbreking en vierdagenweek worden mogelijk recht in lokale besturen

(tijd) - Het opnemen van loopbaanonderbreking wordt in de nabije toekomst bijna zeker een recht voor alle ambtenaren van een gemeentebestuur of een provincie. Ook de overstap naar een vierdagenweek wordt mogelijk een recht, maar dat is minder zeker. Tot zover enkele besluiten van een gisteren georganiseerde interministeriële conferentie over het bevorderen van de werkgelegenheid in de lokale besturen.De conferentie pastte in het overleg dat de diverse overheden van dit land met de ambtenarenbonden voeren in het comité A. Dat overleg moet nog voor de zomer uitmonden in een nieuw intersectoraal akkoord voor de openbare sector. Dat kan opgevat worden als de tegenhanger van het banenakkoord waarover de regering met de sociale partners van de privé-sector onderhandelt.