Advertentie
Advertentie

Loopbaanonderbreking krijgt allures van uitstapregeling

(tijd) - Het zijn nog altijd de vrouwen die het meest gebruik maken van de mogelijkheden tot loopbaanonderbreking. In veel gevallen past dat in het klassieke rollenpatroon, waarbij vrouwen hun professionele ambities milderen om de kinderen op te voeden. Maar dat argument moet stilaan gerelativeerd worden. Loopbaanonderbreking groeit aan populariteit bij de werkende bevolking ouder dan 45. Dat is bij vrouwen zo, maar het is nog meer uitgesproken bij mannen. Dat blijkt uit een studie van de RVA.België telde in 1998 precies 66.361 mensen die volledig of gedeeltelijk hun loopbaan onderbroken hadden. 57.040 of bijna 86 procent van hen waren vrouwen, 9.321 of 14 procent waren mannen. De meest gehoorde verklaring voor deze scheeftrekking is dat vaak gekozen wordt voor loopbaanonderbreking om meer aandacht te besteden aan de opvoeding van de kinderen, en dat die gezinstaak nu eenmaal nog altijd aan de vrouw wordt toegewezen. Maar deze voor de hand liggende redenering blijkt almaar minder op te gaan. In de periode 1985-1998 is de leeftijd van de vrouwelijke loopbaanonderbrekers aanhoudend gestegen. In 1985 was 63 procent van de vrouwen in loopbaanonderbreking ouder dan 25 en jonger dan 35 jaar; vorig jaar was het aandeel van die leeftijdsgroep teruggevallen tot 33 procent.