Lopend overschot BLEU daalt in februari

(tijd) - Het overschot op de lopende rekening van de BLEU is in februari gedaald tot 13 miljard frank tegenover 18 miljard vorig jaar, aldus een mededeling van de Nationale Bank. Het gekumuleerd surplus van de eerste twee maanden bedraagt 49 miljard ten opzichte van 53 miljard vorig jaar. Deze vermindering is te wijten aan het groter tekort van de overdrachten.