Lopend overschot van BLEU verdubbelde

België doet het in zijn relaties met het buitenland uitstekend. Naar wij uit goede bron vernamen, is het lopend overschot van de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie, BLEU, in de eerste zes maanden van 1988 verdubbeld. In dezelfde periode van vorig jaar werd een overschot geboekt van 30 miljard. Dat kan dus nu 60 miljard fr. geworden zijn. Voor het hele jaar 1987 bedroeg het overschot op die lopende rekening 90,5 miljard frank. Het lopend verkeer omvat de saldi van de in- en uitvoer van goederen, van het dienstenverkeer en een post overdrachten.