Lopend resultaat GBL groeit gestaag

(tijd) - Het lopend resultaat van de Groep Brussel Lambert komt uit op 3,8 miljard frank voor de eerste jaarhelft tegenover 3,6 miljard frank een jaar eerder. Maar het nettoresultaat werd gedrukt omdat er slechts 506 miljoen meerwaarden stonden tegenover 1 miljard frank een jaar eerder. Dat maakt dat het nettoresultaat na zes maanden 3,9 miljard frank bedraagt, tegenover 4,2 miljard frank een jaar eerder.De goede leerlingen van de klas waren voor GBL Petrofina, Tractebel, CLT, BBL en Parfinance die zorgden dat de winst met 13 procent toenam. Maar de rest van de dochters beperkte de winststijging tot 6 procent, ook Royale Belge viel tegen.