Lopend verkeer BLEU verbetert fors vanaf mei

(tijd) - De lopende Belgische rekeningen met het buitenland gaan er sinds mei opnieuw op vooruit. Het lopend verkeer sloot voor mei af met een surplus van 16 miljard tegen 12 miljard vorig jaar in mei. Voor de eerste 5 maanden blijft het surplus gehandhaafd op 62 miljard frank. Die positieve evolutie zette zich dan in juni en juli door.