Lopende rekening naar recordoverschot van 495 miljard

(tijd) - De lopende rekening van de betalingsbalans stevent voor het zesde opeenvolgende jaar af op een recordoverschot. De Nationale Bank voorspelt dat het lopend overschot van de BLEU dit jaar zal stijgen tot 495 miljard frank tegenover 445 miljard vorig jaar. De toename van het surplus zal vooral te danken zijn aan het dienstenverkeer en de inkomens.Het exportvolume zal volgens de Nationale Bank ongeveer even snel stijgen als het importvolume. De uitvoer heeft immers een hoog invoergehalte en de binnenlandse vraag groeit in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) ongeveer even snel als bij de handelspartners.