Lopendebandwerkin Vlaams Parlement

De politieke week krijgt een historisch hoogtepunt. De toetreding tot de Europese Unie van vijf Oost-Europese en de drie Baltische staten veegt de laatste sporen weg van het IJzeren Gordijn, dat ons continent een halve eeuw in tweeën sneed en in een Koude-Oorlogssfeer dompelde. Morgen, 1 mei, komt definitief een einde aan de tragische 20ste eeuw. Dat voor heel Europa, en dus ook voor dit land en zijn bevolking, historische gebeuren relativeert in hoge mate de binnenlandse politieke beslommeringen en het al te kwistige gebruik van het adjectief 'historisch'. Maar waar zouden wij de vaderlandse politiek mee kruiden, wanneer daar niet strubbelingen zoals die over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het 'historische' arrest over het Vlaams Blok waren?