Lot Heli-Samu hangt af van overheidsbeslissing

Heli-Samu, een VZW die helikopters wil inzetten voor de dringende medische hulpverlening, vraagt de overheid om dringend een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Indien dit akkoord er niet komt, betekent dit het einde van Heli-Samu. De VZW vraagt geen geld, maar wel dat er een einde komt aan de oneerlijke overheidskonkurrentie. Onder het vorig kabinet werd immers besloten in Brugge en in Namen een helikopterdienst op te richten die volledig zal gefinancierd worden door de overheid. Heli-Samu wordt daarentegen gefinancierd door ledenbijdragen en sponsering.