Advertentie
Advertentie

Lot vermogensaangifte politici hangt aan zijden draadje

(tijd) - De kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen keurde gisteren nog unaniem de twee wetsontwerpen goed die verkozen politici en leidende ambtenaren verplichten een vermogensaangifte in te dienen. Ook moeten ze een lijst van mandaten en beroepen indienen. Maar gisterenavond was het onduidelijk of de Kamer vandaag tijdens de laatste uren van deze legislatuur de ontwerpen definitief zal goedkeuren.