Louis Michel wil België een stem geven in de internationale politiek

(tijd) - Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel wil een actieve Belgische en Europese aanwezigheidspolitiek voeren in de Balkan en Afrika. Kwestie van het Amerikaanse imperialisme de pas af te snijden en de VS-pogingen om een sterk Europa te nekken, te dwarsbomen. Michel heeft voorstellen klaar om het Kosovaarse bevrijdingsleger UCK om te vormen tot een organisatie voor civiele bescherming en UCK-leden in België stage te laten lopen. Paars-groen zorgt ook op buitenlands beleid voor een trendbreuk met het verleden. 'Ik heb het gevoel dat Europa een politiek moet voeren die geen afstand neemt van de Amerikanen, maar die eerbied wekt voor zichzelf. We hebben een Europese defensie nodig, als partner van de VS, niet als knecht.' Dat zegt Louis Michel in een interview met deze krant.