Louvre-akkoord omvat twee doelzones voor dollar/DM

(tijd) - Het Louvre-akkoord dat de zeven belangrijkste industrielanden twee jaar geleden hebben gesloten, omvat vaste afspraken over interventies op de wisselmarkt. Er bestaat een akkoord over een centrale wisselkoers. Binnen een eerste marge van 2,5 procent boven en onder die koers mogen de centrale banken interveniëren voor taktische redenen. Daarbuiten bestaat een even brede, tweede schommelingsmarge waarbinnen de centrale banken moeten interveniëren.