LTCM heeft slechts beperkte contacten in België

BRUSSEL (tijd) - Van de Belgische grootbanken bevestigt enkel de Generale Bank als tegenpartij op te treden voor LTCM. De bank heeft kredieten aan het fonds verstrekt, maar benadrukt dat die volledig beveiligd zijn met onderpand. Verkennende gesprekken tussen LTCM en andere Belgische bankiers zijn vorig jaar afgesprongen.De interesse van LTCM voor de Belgische obligatiemarkt stamt uit de periode dat het renteverschil tussen de Belgische en Duitse obligatiemarkt minder dan tien basispunten bedroeg, ongeveer een jaar geleden. Een bankier van een grootbank die zelf bij een aantal gesprekken betrokken was, meldt dat bij LTCM in Londen overleg gepleegd werd over het openen van kredietfaciliteiten bij Belgische tegenpartijen.