Advertentie
Advertentie

Luc Derijcke, docent onderhandelingstechnieken aan de Universiteit Ant

werpen, over het sociaaloverlegmodel.De nieuwe paarse coalities hebben geen voeling meer met het Belgische sociaaloverlegmodel. Dat is deels te verklaren door het feit dat de traditionele partijen, die vakbonden in hun zuil hadden, en daarom een sterke hang naar overleggen hadden, niet meer allemaal aanwezig zijn in die coalities. Maar precies een van de kenmerken van de nieuwe coalities is dat ze ontzuild zijn en daarom ook de band met de bonden verloren hebben. Door meteen maatregelen op te leggen, respecteren deze regeringen het sociaaloverlegmodel niet meer. Als je dat doet, kies je eigenlijk voor het conflictmodel. Je kunt dan niet anders dan naar methoden grijpen zoals deadlines stellen, ultimatums, harde posities innemen. Je lokt daarmee conflicten uit. En onze vakbonden gaan daar natuurlijk op in. Af en toe leidt dat voor die bonden tot een beloning. Dat zag je bij de acties van de truckers, dat zag je bij de stakingen in het onderwijs voor de 3-procentloonsverhoging. De bonden merken dat de regering soms buigt en dat versterkt alleen het conflictmodel. Want waarom zou ze een volgende keer niet buigen? De MorgenJoost Stein Bisschop, columnist, over computersystemen en complexiteit.Een systeem dat uit balans wordt gebracht, veroorzaakt een stortvloed van reacties die gevolgen hebben voor systemen in de hele wereld. Het geldt ook voor computersystemen. De wereldwijde netwerken hebben ertoe geleid dat miljoenen systemen met elkaar in verbinding staan en elkaar kunnen beïnvloeden. Computervirussen bewijzen het dagelijks. Als de groei van de complexiteit blijft toenemen dan, zo is de verwachting, krijgen we binnen een aantal jaren een interessant probleem: er zijn te weinig informatiespecialisten om alle systemen en vooral alle relaties tussen die systemen in de lucht te houden. Met andere woorden, er zijn straks meer problemen dan mensen om die problemen op te lossen. Het Financieele DagbladGeorges Ugeux, vice-voorzitter van de New York Stock Exchange, over Wall Street na de aanslagen.Iedereen breekt zich het hoofd over de geografische nabijheid van zijn operationele centra: wat moet men op Wall Street laten? Het probleem van de betalingssystemen en van hun fysieke organisatie moet geherformuleerd worden om te kunnen voldoen aan de belangrijkste eis, die in september voor het eerst in gevaar kwam: functioneren zonder onderbreking. De vernietigde communicatiesystemen van de Bank of New York tonen aan dat het systeemrisico groot kan zijn. Colocalisatie is een ander probleem: is het verstandig al zijn personeel (marktoperatoren, onderhoud) te vestigen in één huizenblok in Manhattan? De financiële wereld zal op middellange termijn een heleboel vragen stellen die het nieuwe panorama van Manhattan bepalen. Le Soir