Advertentie
Advertentie

Luc van den Brande moedigt konstruktieve oppositie aan

BRUSSEL (tijd) - 'De krappe meerderheid van CVP en SP in de Vlaamse regering staat garant voor een beleid met een duidelijk profiel en een intense dialoog met de meerderheidsfrakties in de Vlaamse raad. De oppositie krijgt ruimte voor konstruktieve voorstellen. Maar een krappe meerderheid impliceert geenszins dat ook het programma er krap uit ziet.' Met deze woorden stelde Vlaamse formateur Luc van den Brande het Vlaamse regeerakkoord voor.Woensdagavond bereikten CVP en SP een akkoord over een Vlaamse regering. Formateur Luc van den Brande stelde de nota officieel voor, geflankeerd door CVP-voorzitter Johan van Hecke en SP-voorzitter Louis Tobback. 'De overeenkomst is een logisch uitvloeisel van de goede samenwerking tussen de twee partijen tijdens de vorige legislatuur', aldus Van den Brande. Geen reden dus om het stuur om te gooien, vindt de formateur, ook al omdat de verkiezingsuitslag geen signaal in die richting gaf. 'Daarom spraken CVP en SP daags na de verkiezingen de intentie uit samen verder te gaan, want rekening houden met het formatieberaad op andere niveaus was onnodig.'