Advertentie
Advertentie

Luc Vansteenkiste,

gedelegeerd bestuurder van Recticel en voorzitter van het VBO, over BelgiëTerwijl ondernemers zich verplaatsen van Portugal naar Polen, wordt België verder gefragmenteerd. Dit is een onvoorstelbare contradictie. Kijk, ik ben helemaal geen regionalist of een federalist - dat doet hier niets terzake - en ik neem geen politieke stellingname in, maar die verdere opsplitsing van het land houdt enorme risicos in. Ik weet dat dit geen populaire uitspraak is, maar ik wil de Belgen wakker schudden. Als kleine regio worden we in toenemende mate geconfronteerd met reuzen als Frankrijk of Duitsland die ons niet veel keuzes laten. In openlijke confrontaties zijn zij het die bepalen waar het naartoe gaat. Gazet van AntwerpenPaul Muys,journalist, over de federale regeringHet geknoei, er is geen ander woord voor, bij het aantrekken van een nieuwe spoorbaas zal de beoordeling van het regeringswerk beïnvloeden. Ook de manier waarop de topman van De Post is weggegaan, was weinig hoogstaand, de wissel aan de top van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen evenmin, en inzake Sabena heeft de regering helemaal gefaald. Het zou onbillijk zijn de positieve verwezenlijkingen níet te zien, maar in die vier grote dossiers is paars-groen allesbehalve sterk voor de dag gekomen. Het gaat vaak wel om vergiftigde erfenissen, maar heel creatief is men er toch niet mee omgesprongen. KnackLuc van den Bossche,minister van Ambtenarenzaken, over de federale regeringPaars-groen is geneigd op de grote markt te discussiëren. Soms ben ik verwonderd over die speciale stijl, want ik ben nog iemand van de oude stempel. (...) De geesten zijn geëvolueerd. Vroeger zou zon aanpak desastreus geweest zijn. Nu zijn de coalitiepartners consequent. Het debat wordt publiek gevoerd en na een beslissing wordt veel minder geklaagd over toegevingen aan anderen. KnackBert Pol,communicatiedeskundige, over reclameAl tientallen jaren is bekend en in onderzoek opnieuw bevestigd dat massamediale boodschappen niet noemenswaardig in staat zijn tot het veranderen van houding en gedrag. Kennis overdragen gaat nog enigszins, maar het effect neemt sterk af naarmate de doelgroep minder goed is opgeleid. Overheidsinformatie over zuinig energieverbruik bereikt vooral diegenen die die informatie ook langs andere wegen wel vinden: de goed opgeleiden. Daardoor ontstaat de paradoxale situatie dat juist door de informatieverstrekking de minder opgeleiden relatief steeds minder weten en de goed opgeleiden steeds meer. Het Financieele Dagblad