Lucht kreunt onder te veel zwevend stof

(tijd) - In heel Belgie zit veel te veel 'fijn stof' in de lucht. Dat blijkt uit metingen van de gewestelijke milieudiensten. De kleine stofdeeltjes kunnen ademhalings- en hartklachten veroorzaken. De industrie, het wegverkeer en de huishoudens behoren tot de belangrijkste emissiebronnen van fijn stof. Dat zwevend stof is een mengsel van verontreinigde deeltjes die in de atmosfeer rondzweven. Door het zonnige, koude weer en de windstilte stapelen de stofdeeltjes zich in de lucht op. Op basis van een Europese richtlijn werden grenswaarden vastgelegd die tegen 2005 en 2010 moeten worden gehaald. Die worden bijna overal overschreden. In Vlaanderen kreunen vooral West-Vlaanderen en de Voerstreek onder erg vervuilde lucht. In Wallonie zijn de waarden erg hoog in de Maasvallei. Ook de Brusselaars werden al gewaarschuwd voor hoge pieken van fijn stof. Fijn stof wordt met tal van gezondheidsklachten, zoals ademhalings- en hartklachten, geassocieerd. Die kunnen zowel het gevolg zijn van kortstondige blootstelling aan hoge concentraties als langdurige blootstelling aan lage concentraties. De kleinste deeltjes dringen het diepst door in de longen en kunnen ook in de bloedbanen terechtkomen. Studies tonen aan dat er een duidelijk verband is tussen langdurige blootstelling aan fijn stof en sterfte door hart- en luchtwegaandoeningen of door longkanker. Hoge concentraties aan fijn stof komen in alle seizoenen voor. KVe